Ebru

T

ürk kitap sanatları arasında özel bir yeri bulunan ebru, kitre veya benzeri maddelerle yoğunluğu arttırılmış su üzerine özel fırçalar yardımıyla boyaların serpilip, meydana gelen desenlerin kâğıda 20140611180442_00001alınmasıdır. Etimolojik olarak Farsça, bulut gibi anlamına gelen ebrî sözcüğünden veya Çağatayca’da hareli görünüm, damarlı kumaş veya kâğıt anlamında kullanılan ebre’den geldiği düşünülmektedir.

Sanat tarihçileri Ebru sanatının  8. yüzyılda Çin’de, 12. yüzyılda Japonya’da ve 16. yüzyıl ortalarında da Hindistan’da benzer tekniklerle yapıldığını belirtmektedir. Günümüzde belgelenen en eski ebru kâğıdı, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan 1519 tarihinden önceki bir döneme ait Mecmûatü’lAcâib adını taşıyan eserde yer almaktadır. Bir diğeri ise Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Arifi’nin 1539 tarihli Guy-i Çevgan adlı eserindeki ebrulardır.

20140611175351_00024Bütün klasik Osmanlı sanatlarında olduğu gibi ebru sanatı usta – çırak usulü ile öğrenilen, geleneksel olarak sadece hüsn-i hat levhaların pervazlarında, tezhiplerin koltuklarında ve ciltlerde yan kâğıdı olarak kullanılmıştır. Türk ebru sanatının en önemli özelliklerinden biri, asit ve kazein içermeyen, suda erimeyen ve ışıktan etkilenmeyen doğal boyalar ile at kılından sarılan özel fırçalar kullanılmasıdır. Ebru çeşitleri arasında battal, somaki, neftli battal, serpmeli battal, gel git, taraklı, kumlu, hatib sayılabilir.

Günümüzde Ebru sanatı geleneksel üslubun yanı sıra soyut resim anlayışıyla bağımsız bir sanat dalı olarak da sürdürülmektedir.

 

kaynak: http://istanbulunustalari.com/tr/sanatlar_ve_zanaatlar/8/ebr

Minyatür, Minyatür Sanatı, Osmanlı Minyatür Sanatı, Türk Minyatür Sanatı, Tezhip, Tezhip Sanatı, Ebru, Ebru Sanatı, Hat, Hüsnü Hat, Hüsn-ü Hat, Hat Sanatı, Geleneksel Türk El Sanatları, Minyatür Eğitimi, Minyatür Dersi, Minyatür Kursu, Minyatür Sanatı nedir, Minyatür nedir, minyatür satışı, Hat satışı, Tezhip satışı, Ebru satışı