Minyatür

K

âğıt, kumaş, parşömen, fildişi, tahta vb. malzemeler üzerine çok küçük boyutlarda yapılan resimlere minyatür adı verilir. Minyatür sözcüğü, Ortaçağda kırmızı mürekkep yapımında kullanılan Latince minium adıyla bilinen kurşun oksitten gelmektedir. Kitap resmi sanatı olarak gelişen minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge gibi prensipler gözetilmez; perspektif ve boyutlama yoktur.

Gonca Küçüksaraç Miniarture Sanat Atölyesi Minyatür,Tezhip,Ebru,Hat Uygulama ve Satış

Kaplumbağa-Terbiyecisi-

 


Bugün Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan Türk minyatür sanatının en eski örnekleri, Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önce 8. ve 9. yüzyıla ait Uygur prens ve prensesleri ile Mani ve Uygur rahiplerinin resmedildiği minyatürlerdir.  Türk minyatür sanatı adına 13. yüzyıla kadar olan gelişimini gösteren daha sonraki örnekler ise günümüze ulaşmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda minyatür sanatı nakış ya da tasvir adıyla anılmaktaydı; sanatçısına danakkaş ya da musavvir denilmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan yeniliklerle Türk minyatür sanatı, İslam ülkelerinde gelişen minyatür sanatından ayrılmıştır; bunun nedenleri arasında bu dönemde fetihler ve seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, bayram kutlamaları gibi önemli tarihi olayların resimlenmesi ve şehnâmecilik adıyla resmi bir görev halini alması bulunmaktadır. Minyatür sanatı, 19. yüzyıldaki Batılılaşma akımına dek önemli bir sanat olarak devam etmiş ve yavaş yavaş yerini klasik Batı resmine bırakmıştır.

Osmanlı minyatür sanatı 

Gonca Küçüksaraç Miniarture Sanat Atölyesi Minyatür,Tezhip,Ebru,Hat Uygulama ve Satış

Osmanlı’da Çarşı

Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray sanatıdır. Yüksek gelişmişliğe ve kapsamlılığa, geç Orta Çağ’da İran, Irak, Orta Asya, ve Anadolu’da bulunan Türk ve Pers hanedanlıkları dönemlerinde erişmiştir. Osmanlı miniyatür sanatı, hep birlikte kitap sanatı olarak anılan Hat, Nakş, Tezhip, Ebru ve Cilt gibi birbiriyle ilişkili geleneksel sanatlardan biridir.

Minyatür sanatının Osmanlı himayesinde gelişip özgün Osmanlı minyatürü haline gelmesi II. Mehmet‘ten I. Süleyman‘a kadar olan dönemde gerçekleşmiş, 18. yüzyıla kadar da Minyatür sanatı Osmanlı sarayında önemli bir yer teşkil etmiştir.

kaynak: http://istanbulunustalari.com/tr/sanatlar_ve_zanaatlar/14/minyatur

Minyatür, Minyatür Sanatı, Osmanlı Minyatür Sanatı, Türk Minyatür Sanatı, Tezhip, Tezhip Sanatı, Ebru, Ebru Sanatı, Hat, Hüsnü Hat, Hüsn-ü Hat, Hat Sanatı, Geleneksel Türk El Sanatları, Minyatür Eğitimi, Minyatür Dersi, Minyatür Kursu, Minyatür Sanatı nedir, Minyatür nedir, minyatür satışı, Hat satışı, Tezhip satışı, Ebru satışı